Αρχική | Η Εταιρεία μας | Έργα | Δυναμικό | Οικονομικά Στοιχεία | Επικοινωνία

Η Τ.Ε. Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. Πρωτοπόρος σε Έργα Περιβάλλοντος, Θαλάσσια και Λιμενικά, Έργα, Κτιριακά, Έργα, Έργα Πετρελαιοειδών Και Δικτιών, Έργα Οδοποιίας Και Παντός Τύπου Έργα Υποδομών

 
 
  

Δυναμικό

Οι μέτοχοι της Τεχνικής εταιρείας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. είναι:

- Δημήτριος Κωνσταντινίδης, Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και γενικός διευθυντής

- Ελένη Κωνσταντινίδης

- Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης

- Ζανέτ Δ. Κωνσταντινίδη

Η εταιρεία μας σήμερα απασχολεί περίπου 300 υπαλλήλους, οι 30 εκ των οποίων είναι απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αποτελούν το επιστημονικό δυναμικό της.

Η Έδρα και τα κεντρικά γραφεία της Τεχνικής εταιρείας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. στεγάζονται σε ιδιόκτητο σύγχρονο κτήριο επί της οδού Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 στο Μαρούσι.


ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η Τεχνική εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. διαθέτει ιδιόκτητο στόλο πλωτών μέσων (γερανούς, ρυμουλκά, φορτηγίδες, σάτια) όπως ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω:

- Έξι (6) πλωτούς γερανούς/βυθοκόροι με μέγιστη ικανότητα ανύψωσης 130 tn

- Ένα (1) κοπτικό-αναρροφητικό βυθοκόρο με μέγιστη ικανότητα Άντλησης 6.000 m3/h

- Δύο (2) ρυμουλκά με κινητήρες diesel Caterpillar με μέγιστη ισχύ 450 ΒΗΡ και μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης 49,27 tn

- Τρεις (3) υδραυλικές διαιρούμενες φορτηγίδες διαστάσεων 58,0 x 9,5m.


Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 (Πρώην Ζηρßδη, 151 23, Μαροýσι, Τηλ. 210 61 00 500, Φαξ. 210 68 57 094, Email: cdcinbox@gmail.com

Copyright (C) www.constantinidisae.gr All rights reserved