Αρχική | Η Εταιρεία μας | Έργα | Δυναμικό | Οικονομικά Στοιχεία | Επικοινωνία

Η Τ.Ε. Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. Πρωτοπόρος σε Έργα Περιβάλλοντος, Θαλάσσια και Λιμενικά Έργα, Κτιριακά Έργαργα Πετρελαιοειδών και Δικτύων, Έργα Οδοποιίας και παντώς τύπου Έργα Υποδομών

 
 
  

Οικονομικά Στοιχεία


ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.E. (αναρτήθηκε στις 19/6/2017)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016. (αναρτήθηκε στις 19/6/2017)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (αναρτήθηκε στις 19/6/2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. (αναρτήθηκε στις 20/6/2017)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.E. (αναρτήθηκε στις 27/7/2018)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2017. (αναρτήθηκε στις 27/7/2018)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (αναρτήθηκε στις 27/7/2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. (αναρτήθηκε στις 27/7/2018)

FINANCIAL STATEMENTS FROM 1/1/2017 TO 31/12/2017 . (αναρτήθηκε στις 27/7/2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. (αναρτήθηκε στις 7/8/2019)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018. (αναρτήθηκε στις 29/8/2019)

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018. (αναρτήθηκε στις 30/9/2019)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018. (αναρτήθηκε στις 30/9/2019)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018. (αναρτήθηκε στις 30/9/2019)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2019. (αναρτήθηκε στις 18/9/2020)

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. (αναρτήθηκε στις 22/9/2020)

ΤΥΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. (αναρτήθηκε στις 8/1/2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. (αναρτήθηκε στις 4/10/2021)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020. (αναρτήθηκε στις 12/10/2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. (αναρτήθηκε στις 12/7/2022)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/12/2021. (αναρτήθηκε στις 13/7/2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. (αναρτήθηκε στις 15/7/2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. (αναρτήθηκε στις 06/04/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. (αναρτήθηκε στις 22/9/2023)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2022 ΕΩΣ 31/12/2022. (αναρτήθηκε στις 9/10/2023)


Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 (Πρώην Ζηρίδη), 151 23, Μαρούσι, Τηλ. 210 61 00 500, Φαξ. 210 68 57 094, Email: cdcinbox@gmail.com

Copyright (C) www.constantinidisae.gr All rights reserved