Αρχικ | Η Εταιρεα μας | ργα | Δυναμικ | Οικονομικ Στοιχεα | Επικοινωνα

Η Τ.Ε.Χρ.Δ.Κωνσταντινδης Α.Ε. Πρωτοπρος σε ργα Περιβλλοντος, Θαλσσια και Λιμενικ ργα, Κτιριακ ργα, ργα Πετρελαιοειδν και Δικτων, ργα Οδοποιας και παντς τπου ργα Υποδομν

 
 
  

Οικονομικ Στοιχεα


ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.E. (αναρτθηκε στις 19/6/2017)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016. (αναρτθηκε στις 19/6/2017)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (αναρτθηκε στις 19/6/2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. (αναρτθηκε στις 20/6/2017)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.E. (αναρτθηκε στις 27/7/2018)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2017. (αναρτθηκε στις 27/7/2018)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (αναρτθηκε στις 27/7/2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. (αναρτθηκε στις 27/7/2018)

FINANCIAL STATEMENTS FROM 1/1/2017 TO 31/12/2017 . (αναρτθηκε στις 27/7/2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. (αναρτθηκε στις 7/8/2019)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018. (αναρτθηκε στις 29/8/2019)

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018. (αναρτθηκε στις 30/9/2019)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018. (αναρτθηκε στις 30/9/2019)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018. (αναρτθηκε στις 30/9/2019)

 

 


Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 (Πρώην Ζηρδη), 151 23, Μαροσι, Τηλ. 210 61 00 500, Φαξ. 210 68 57 094, Email: cdcinbox@gmail.com

Copyright (C) www.constantinidisae.gr All rights reserved