Αρχικ| Η Εταιρεα μας | ργα | Δυναμικ | Οικονομικ Στοιχεα | Επικοινωνα

Η Τ.Ε.Χρ.Δ.Κωνσταντινδης Α.Ε. Πρωτοπρος σε ργα Περιβλλοντος, Θαλσσια και Λιμενικ ργα, Κτιριακ ργα, ργα Πετρελαιοειδν και Δικτων, ργα Οδοποιας και παντς τπου Τεχνικς Κατασκευς

 
 
  

Η Εταιρεα μας


Η τεχνικ εταιρεα ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. απ της ιδρσες της, δραστηριοποιεται στον τομα των Θαλασσων και Λιμενικν ργων, διαθτει ιδικτητο στλο πλωτν μσων (γερανος, ρυμουλκ, φορτηγδες, στια) και χει κατασκευσει πλθος λιμενικν ργων πσης φσεως και μεγθους, χει ποντσει υποθαλσσιους αγωγος μεγλων διαμτρων, χει κατασκευσει χαλυβδοσωλνεις μεταφορς φυσικο αερου.

Η Εταιρεα μας εναι η πρτη εταιρεα στην Ελλδα που ασχολθηκε ενεργ με ργα Περιβλλοντος και ειδικτερα ργα Επεξεργασας Πσιμου Νερο, Αστικν και Βιομηχανικν Αποβλτων. Απ το 1980 χουμε μελετσει, κατασκευσει και λειτουργσει τις μεγαλτερες εγκαταστσεις που χουν κατασκευαστε στην Ελλδα.

Η Εταιρεα μας δραστηριοποιεται επσης στην Λειτουργα και Συντρηση (Operation and Maintenance) ργων Επεξεργασας Νερο και Υγρν Αποβλτων, τα οποα λειτουργε με ευθνη και προσωπικ της, καθς και σε ργα Οικοδομικ και ργα Υποδομς.

Πραν των Δημοσων ργων η τεχνικ εταιρεα ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. χει κατασκευσει πολυριθμα ργα για λογαριασμ ιδιωτικν εταιρειν πως: ΕΛ.ΠΕ. (Ελληνικ Πετρλαια), ΒΡ Hellas, ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Α.Ε., Club Mediteranee, Ελληνικ Τουριστικ Ακνητα, VIVARTIA, ΔΕΛΤΑ, GOODYS κ.α.

 

Τον τελευταο καιρ η Εταιρεα μας χει στραφε σε νους εξελισσμενους τομες πως:

- Επεξεργασα και Διθεση Στερεν Αποριμμτων (αστικ, επικνδυνα, νοσοκομειακ), Επεξεργασα και Διθεση Ιλος Βιολογικν Καθαρισμν

- Μελτη, Κατασκευ και Θση σε Λειτουργα Βιομηχανικν ργων

- Υπηρεσες Κατεδφισης - Αποξλωσης Εγκαταστσεων

- Αξιοποησης Παραθαλσσιας Ιδιοκτησας για ανπτυξη ναυπηγο-επισκευαστικς μονδας

- Κατασκευ Δημοσων ργων και Real Estate σε γειτονικς χρες

 

Η τεχνικ εταιρεα ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. διαθτει πιστοποισεις απ τον διαπιστευμνο οργανισμ πιστοποισεων QMSCERT για του παρακτω τομες λειτουργας της (σμφωνα με τις απαιτσεις του ISO 17021):

- Σστημα Διαχερισης Ποιτητας σε συμμρφωση με το Διεθνς Πρτυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

- Σστημα Περιβαλλοντικς Διαχερισης σε συμμρφωση με το Διεθνς Πρτυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

- Σστημα Διαχερισης Ενργειας σε συμμρφωση με το Διεθνς Πρτυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2011

- Σστημα Διαχερισης Ασφλειας και Υγιεινς Προσωπικο σε συμμρφωση με το Διεθνς Πρτυπο OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008

Η Εταιρεα δη απ τα μσα του τους 2017 χει υιοθετσει και θσει σε πλρη εφαρμογ αυστηρτατη Πολιτικ Ανταγωνισμο και Πργραμμα Συμμρφωσης, εν εκπαιδεει σχετικ το ανθρπινο δυναμικ της μσω ειδικν επαγγελματικν σεμιναρων. Η Εταιρεα εναι απλυτα αφοσιωμνη στην τρηση των εθνικν και ευρωπακν διατξεων περ της προστασας του ανταγωνισμο και θεωρε τι τα συγκριτικ της ανταγωνιστικ πλεονεκτματα μπορον να λμψουν και να αποφρουν καρπος μνο εν αυτ λειτουργε σε επιχειρηματικ περιβλλον στο οποο δεν χουν καμα θση πρακτικς και μθοδοι νθευσης του υγιος και ελεθερου ανταγωνισμο.

 

 

 


Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 (Πρώην Ζηρδη,, 151 23, Μαρουσι, Τηλ. 210 61 00 500, Φαξ. 210 68 57 094, Email: cdcinbox@gmail.com

Copyright (C) www.constantinidisae.gr All rights reserved