Αρχική | Η Εταιρεία μας | Έργα | Δυναμικό | Οικονομικά Στοιχεία | Επικοινωνία

Η Τ.Ε. Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. Πρωτοπόρος σε Έργα Περιβάλλοντος, Θαλάσσια και Λιμενικά Έργα, Κτιριακά Έργα, Έργα Πετρελαιοειδών και Δικτύων, Έργα Οδοποιΐας και παντώς τύπου Τεχνικές Κατασκευές

 
 
  

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό χώρο της Τεχνικής Εταιρείας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.


Η τεχνική εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1976 και είναι η μετεξέλιξη της προσωπικής κατασκευαστικής εταιρείας του κ. Χριστόφορου Κωνσταντινίδη από το 1952. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι ο κ. Δημήτριος Χρ. Κωνσταντινίδης.

Η τεχνική εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. είναι εγγεγραμμένη στην 6η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. του Υπ.ΑΝ.Α.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ (πρώην ΥΠΟΜΕΔΙ) και έχει δικαßωμα κατασκευής πάσης φύσεως Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην κατασκευή σύνθετων Έργων με τη μέθοδο turn-key (μελέτη - κατασκευή - συντήρηση/λειτουργία), και είναι από τις πρώτες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκαν με ISO 9001.

Η εταιρεία μας σήμερα απασχολεί περίπου 300 υπαλλήλους, οι 30 εκ των οποίων είναι απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και αποτελούν το επιστημονικό δυναμικό της.

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας από τις 25 Απριλίου 2014 αλλÜζάι την Έδρα και τα κεντρικά γραφεία της σε ιδιόκτητο σύγχρονο κτήριο επί της οδού Γερμανικής Σχολής Αθηνών (πρώην Ζηρίδη) 10 στο Μαρούσι.


Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10 (Πρώην Ζηρίδη), 151 23, Μαρούσι, Τηλ. 210 61 00 500, Φαξ. 210 68 57 094, Email: cdcinbox@gmail.com

Copyright (C) www.constantinidisae.gr All rights reserved